Doa Ketika Ditimpa Kesusahan & Penyakit

Kami riwayatkan di dalam sahih al- Bukhari dan sahih Muslim dari Ibnu Abas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. ketika ditimpa kesusahan mengucapkan:

image

Ertinya:
“Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyayang. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pemilik Arsy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pencipta langit, pencipta bumi, pemilik Arsy yang mulia.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan:
image

Ertinya:
“Apabila Nabi s.a.w. ditimpa kesusahan, baginda mengucapkan doa itu.”