Berdoalah….

Diriwayatkan di dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdillah r.a., dia berkata, ‘Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

image

Ertinya:
“Sesungguhnya pada setiap malam ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah memohon kebaikan dunia dan akhirat pada waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya. Dan waktu tersebut ada di setiap malam.”

Memohon Perlindungan Kepada Allah

Doa selepas solat

Diriwayatkan di dalam sahih al-Bukhari di awal “Kitabul-Jihad” dari Sa’ad Abi Waqqas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. memohon perlindungan kepada Allah setiap selepas solat dengan kalimat-kalimat ini:
image

Ertinya:
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kedekut, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan masa tua, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepada-Mu dari seksa kubur.”

Doa Ketika Ditimpa Kesusahan & Penyakit

Kami riwayatkan di dalam sahih al- Bukhari dan sahih Muslim dari Ibnu Abas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. ketika ditimpa kesusahan mengucapkan:

image

Ertinya:
“Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyayang. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pemilik Arsy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah pencipta langit, pencipta bumi, pemilik Arsy yang mulia.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan:
image

Ertinya:
“Apabila Nabi s.a.w. ditimpa kesusahan, baginda mengucapkan doa itu.”