Renungan bersama

Surah Al-Munaafiquun dari ayat 9-11, yang bermaksud:

9) Hai orang2 yang beriman, janganlah harta2 mu dan anak2 mu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang2 yang rugi

10) Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada mu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu,  lalu ia berkata, ” ya tuhan ku, mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang2 yang saleh”?

11) Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

” Ya Allah, kami mohon keredhaan Mu…”